Výroba jaderné energie - Jaderná energie a jaderné elektrárny

k navigaci

Mírové využití jaderné energie je jedním z nejperspektivnějších způsobů zajištění energetických potřeb lidstva v současnosti i budoucnosti. Jaderná energie a způsoby její výroby

Z hlediska vlivu na životní prostředí patří jaderné elektrárny mezi velmi šetrné zdroje výroby elektrické energie. Při jejich provozu není poškozováno životní prostředí, nevznikají skleníkové plyny, nespotřebovává se kyslík a neobnovitelné suroviny (ropa, uhlí). Vliv atomové elektrárny na zdraví lidí je prakticky nulový. V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny: Jaderná elektrárna Dukovany (o jejích přínosech se můžete dočíst na www.aktivnizona.cz) a Jaderná elektrárna Temelín (viz on-line časopis na www.temelinky.cz).

Rizika provozu atomových elektráren jsou minimalizována řadou bezpečnostních opatření.

nahoru